Werkwijze

Om aanpassingen succesvol te maken is betrokkenheid en vertrouwen van de mensen op de werkvloer nodig. Hiervoor is het van belang om verbindingen te maken door met elkaar samen te werken en samen op te trekken.

  • Mijn werkwijze kenmerkt zich door een integrale en planmatige aanpak.
  • ‘Bij schoolorganisatieontwikkeling heb ik ervaren dat er een goede balans en verbinding moet zijn tussen:

– visie; waarom doen wij het?

– wat vraagt dit van de mensen die hier werken?

– hoe organiseren wij dit?

– welke aansturing past hierbij?

  • Sterk bepalende factoren zijn de omgeving en de ruimte om te kunnen leren en ontwikkelen.
  • Wanneer ik samen met mensen en schoolorganisaties aan de slag ga dan probeer ik afwisseling en variatie toe te passen. Dit draagt bij tot uitdaging en inspiratie. Dit doe ik door:

– met mensen in gesprek te gaan.

– vragenstellen, te verkennen en te onderzoeken.

– te luisteren, analyseren en reflecteren.

  • Het succes van de aanpak is terug te zien in de mate waarin de school en mensen congruent worden in hun handelen in relatie tot hun visie en doelen. Kortom: Doen mensen wat ze zeggen dat ze doen.
Spreekt de werkwijze u aan?

Neem contact op om vrijblijvend te sparren.