Motiveren en inspireren

Motivatie is een thema dat zich steeds meer opdringt aan scholen. Is er voldoende inspiratie, voldoende uitdaging, voor medewerkers en leerlingen? Toekomstbestendig onderwijs is gebaat bij maatwerk en een aanpak die uitdaagt en inspireert.

 

In scholen werk ik op planmatige wijze samen met betrokkenen aan onderwijs dat leerlingen en leraren motiveert. Prikkelen van nieuwsgierigheid en passie leidt tot bevlogenheid en onderwijs dat past binnen de tijdsgeest waarin leerlingen opgroeien en professionals werken.

Motiveren

Motivatie is essentieel voor leren. Wie gemotiveerd is, is geneigd meer tijd in het leren te stoppen. Hij of zij ontleent daar ook meer energie aan. De ‘self determination’ theorie van Deci en Ryan geeft ons het inzicht dat leerlingen iets kunnen doen doordat zij dit zelf willen. Dit omdat ze oprecht nieuwsgierig zijn, worden uitgedaagd of de overtuiging hebben van het belang van iets.

motiveren-leren

Zelfregulatie

De mate waarin een lerende is gemotiveerd, heeft invloed op de mate waarin zelfregulerend wordt geleerd.

Motivatie

De lerende zelf zorgt voor de intrinsieke motivatie. Goed onderwijs, goede docenten en een eigentijdse leeromgeving dragen hieraan bij.

Uitdaging en nieuwsgierigheid

Zonder emotie vindt er geen diep leren plaats. Nieuwsgierigheid oproepen (‘hé wat?’) en lerende uitdagen door ze te verrassen.

Veiligheid en vertrouwen

Voor motivatie is een veilige omgeving als basis nodig. Die bestaat uit een goede relatie en wederzijds vertrouwen.

Inspireren

Passie en bevlogenheid zijn nodig om te realiseren wat je graag wil. De wil om zelf te willen ondernemen. Wanneer je iets wil: ‘Make it happen’! Dat lukt in deze samenleving wanneer je samen kan werken en leren met anderen.

Om te leren is ruimte nodig. Ruimte in je hoofd en ruimte om je heen. Ruimte in je hoofd ontstaat wanneer je zelf keuzes kan en mag maken. Dat maakt je taakbetrokken en bevlogen om aan het werk te gaan. Er ontstaat dan eigenaarschap ten aanzien van het eigen leerproces.

Ruimte in de omgeving, de ruimte waarin wordt gewerkt, draagt ertoe bij dat de motivatie van leerlingen en professionals wordt vergroot.

inspireren-leren

Bevlogenheid

Passie en bevlogenheid als instrument om anderen te inspireren en motiveren.

Autonome mensen en organisaties

Inspireren van leerlingen en professionals door deze in verbinding te brengen met (kennis van) anderen.

Samenwerken

De kracht van samenwerken leidt tot hogere opbrengsten en beter resultaat.

Professionele ontmoetingen

Voor het leggen van relaties zijn ontmoetingen noodzakelijk. Ontmoetingen dragen bij tot inspiratie.

Benieuwd of er een match bestaat tussen uw uitdagingen en mijn benadering?

Neem contact op om vrijblijvend te sparren.