Competent fit naar de finish

……over de waarde van leeftijdsbestendig personeelsbeleid in een organisatie (het in stand houden van bevlogenheid bij medewerkers en managers).

– Wat speelt er?

Naamloos1De laatste jaren staan oudere werknemers in veel organisaties onder druk. Enerzijds moet langer worden doorgewerkt, anderzijds lijkt de balans in de ruilrelatie met hun organisatie verstoord.
In veel organisaties is (nog) geen echt ouderenbeleid ontwikkeld. Het blijft dan bij maatregelen om oudere collega’s wat uit de wind te houden:

– Minder ingezet worden in het primaire proces,
– Inzet voor coaching en begeleiding,
– Demotie

Bij dFinish-and-Start-750x400e oudere werknemers is voor hun gevoel minder de waardering voor hun bijdrage aan de organisatie. Die bijdrage staat niet meer in verhouding tot de inspanningen die zij als oudere medewerkers moeten leveren om erbij te horen. Uit enquêtes van Delta Lloyd en onderzoeksinstituut Netspar blijkt dat slechts 27 procent van de werknemers gemotiveerd is tot 67 jaar door te werken en dat ook weinig bazen behoefte hebben aan oudere en in hun ogen niet-gemotiveerde werknemers.

10-stappen– Het traject in stappen

In het traject ‘Competent fit naar de finish’ worden een tiental stappen onderscheiden.
In eerste instantie wordt begonnen met de oudere (50 plus) medewerkers.
In latere stappen wordt de verbinding gemaakt met andere (jongere) medewerkers.
We werken met het Biografisch Perspectief (persoonlijk script) als methodiek in de gespreksvoering.
Het gaat erom dat deelnemers zicht krijgen op cruciale leermomenten (incidenten) in hun carrièrepatroon.
quote fitDeze vorm van reflectie draagt bij tot een constructieve houding van de oudere (en ook de jongere) medewerkers. De biografische methode leidt op een systematische manier tot bezinning en reflectie op het eigen professioneel handelen.

 

– Meer weten?

Bij Ruimte aan Leren kunt u terecht voor een op maat gerichte aanpak.
Vraag informatie op en/of neem contact op voor een vrijblijvend gesprek. In dit gesprek gaan we opzoek naar een aanpak op maat. We kunnen tevens toelichten welke kosten die aanpak met zich meebrengt en wat u dit oplevert.

 

Willem van Dam, in samenwerking met Rudolph Bolsius, RGB Consultancy.

 

Benieuwd of er een match bestaat tussen uw uitdagingen en mijn benadering?

Neem contact op om vrijblijvend te sparren.