Succesklas

Een concept dat zich richt op het versterken van de fysieke en mentale weerbaarheid van jongeren

Kijk maar eens naar bijgaande video ‘The movie: een impressie van het traject’.

Is het volgende herkenbaar?

  • de leerling doet niet goed mee tijdens de les- en/of leeractiviteiten
  • het loopt niet zoals de leerling wil
  • de leerling heeft weinig tot geen zelfvertrouwen
  • de motivatie om naar school te gaan is er bijna niet; de leerling verzuimt regelmatig
  • de leerling is snel afgeleid en haakt snel af wanneer het lastig wordt…..


Het traject 

Het is een project waarin met leerlingen met deze kenmerken gedurende een korte periode gewerkt wordt aan fysiek en mentale weerbaarheid. Het plan van aanpak komt voort uit de ‘Gelijke kansen alliantie’ aansluiting VMBO4-HAVO4. Voor andere doelgroepen ook prima toepasbaar. Denk aan leerlingen in de groepen 7 en 8 van de basisschool; MBO-leerlingen enz.
Het gaat om leerlingen die bijvoorbeeld meer aandacht vragen, zich niet goed begrepen vinden, wel eens ‘buiten de gebaande paden lopen’.
In 10  weken en 12 bijeenkomsten worden de deelnemers uitgedaagd hun grenzen te verleggen. Dit gebaseerd op: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik’. Diverse thema’s en onderwerpen komen langs om zichzelf beter te leren kennen. Geprobeerd wordt aan te sluiten bij de eigen passie om denkkracht in henzelf te gebruiken. het project wordt afgesloten met een pitch voor ouders en/of andere belangstellenden.


Resultaat 

img_1136In het eerste jaar konden wij de Succesklas op het IJsselcollege afsluiten met een 100%-score. In dit geval een iets korter project, maar met een prima resultaat!  ‘Ruimte aan leren’ werkt tijdens het traject samen met  partners. In dit geval met het Sport Performance Centre Rijnmond.
Voor de meest recente indruk van het project in 2019 zie ook: Succesklas IJsselcollege weer succesvol!!

Motivatie

Diversiteit van leerlingen neemt toe. Het lijkt steeds lastiger leerlingen te motiveren. Dat vraagt om een andere benadering. Met dit project proberen wij hier een invulling aan te geven. Wij proberen het project zo vorm te geven dat wij in gesprek met de deelnemers/leerlingen uitgaan van hun leervragen en ons aanpassen. Maatwerk dus!

 

''zelfs als het in het begin niet nuttig lijkt helpt het wel om jezelf wat meer te begrijpen, maar ook wat je moet doen om bepaalde dingen voor je zelf te verbeteren' (Iris)
Interesse of vragen? Neem dan contact op met:

Willem van Dam

Tel: 06-51605315

Email: info@ruimteaanleren.nl