Quickscan

pijl

Vul onderstaande vragenlijst in en u ontvangt vrijblijvend een analyse en een advies.

 

Basis voor dialoog: In deze quickscan komen de vier deelgebieden van het veranderkader aan bod. Per bouwsteen zijn enkele stellingen geformuleerd. Door het toekennen van een score (door te klikken op: maak uw keuze uit onderstaande mogelijkheden) wordt inzichtelijk in welke mate de stelling overeenkomt met de situatie binnen uw schoolorganisatie. De uitkomst van de quikscan kunt u gebruiken als basis voor een dialoog over de onderdelen waarop de kwaliteit van de (school)organisatie kan worden versterkt.

Uw naam *

Uw email *

Uw telefoonnummer *

Functie binnen de school *
 Leraar Teamleider Schoolleiding Anders

In de organisatie zie je leidinggevenden die ondernemend zijn. Dat betekent dat zij zichtbaar de kar trekken, nieuwe initiatieven oppakken. Daarbij durven zij risico’s te nemen om de organisatie en de mensen daarbinnen in beweging te brengen en houden.

Het directie zelf werkt zichtbaar samen. Zij maken dat transparant voor anderen (tonen daarin voorbeeld gedrag).

De directie zorgt ervoor dat medewerkers zich persoonlijk eigenaar voelen. Zij geeft hen een rol om zich persoonlijk te verbinden aan een taak en/of doelstelling. Medewerkers of teams stellen hiervoor eigen directiecontracten en/of teamplannen op.

De school erkent en gebruikt de leeropbrengsten die tot stand komen naast het leren binnen de school (effect van het leren dat buiten de school plaatsvindt).

De leraren nemen zelf initiatief. Zij zoeken samen met collega’s naar oplossingen en mogelijkheden om de doelstellingen van de organisatie te versterken.

Leerlingen/deelnemers werken vaak in groepen. Zij worden binnen leerwerkruimten / lokalen in de gelegenheid gesteld andere leraren of leerbronnen te raadplegen bij het uitwerken van opdrachten.

Bij de opdrachten en/of leeractiviteiten wordt door leraren bewust aangesloten op het ontwikkelingsniveau van de leerlingen/deelnemers.

Bij les- of leeractiviteiten wordt uitgegaan van de verschillen tussen leerlingen. Daarbij worden principes gebruikt als: kennis rond leerstijlen, meervoudige intelligentie, tijd voor herhaling, samenwerken, uitdaging en veilige leeromgeving.

De thema’s, projecten en/of opdrachten zijn samengesteld in relatie tot de (dagelijkse) praktijk waarin de leerling opgroeit. De opdrachten zijn realistisch en sluiten aan, of komen voort uit de actualiteit. Dat geldt ook voor de inzet van de meeste toetsen en beoordelingen.

Leerlingen/deelnemers zijn in staat nieuwe kennis toe te passen binnen praktische en realistische, al dan niet beroepsgerichte situaties.

De school betrekt ouders regelmatig (maandelijks) bij de persoonlijke ontwikkeling van hun kind en de school in het algemeen.

Thema’s en/of projecten hebben een aantoonbare structurele plaats in het onderwijsprogramma.

Het rooster heeft zichtbare afwisseling in tijdseenheden (blokken, dagdelen, variabele lestijden etc.).

De leraren stemmen hun diverse leeractiviteiten actief op elkaar af (zij overleggen bijvoorbeeld in welke zones binnen de ruimte bepaalde leeractiviteiten plaatsvinden).

Leerlingen ontwikkelen hun kennis en vaardigheden door aan de omgeving/de beroepspraktijk ontleende thema’s, projecten en opdrachten. Er is sprake van bijvoorbeeld: (praktijk)simulaties, een (gefingeerde) opdrachtgever, een situatie uit het dagelijks leven.

Met het invullen van deze gegevens geef ik toestemming aan Ruimte aan leren om mijn gegevens te verwerken, op de manier zoals beschreven is in de privacyverklaring.
 Ja, ik geef toestemming