Privacybeleid

pijl

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Ook Ruimte aan leren heeft haar beleid hierop aangepast.

 

De missie van ‘Ruimte aan leren’ is om onderwijsorganisaties en -professionals te verbinden aan hun gewenste onderwijsveranderingen. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan het realiseren van een rijke leeromgeving waarin leraren en hun leidinggevenden zichzelf kunnen ontwikkelen. De verwachting is dat ze hierdoor effectiever en succesvoller kunnen worden. Bij onze visie hoort ook dat we transparant zijn over welke gegevens wij verzamelen en hoe deze gegevens worden gebruikt. Dit betreft gegevens zoals uw e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het maken van afspraken en/of het toesturen van downloads of whitepapers. De data die wij van u bewaren zijn uw naam, e-mailadres en de organisatie waarvoor u werkzaam bent. U kunt erop rekenen dat wij uw gegevens nooit zullen delen met derden.