Onderwijshuisvesting

Hoe realiseer je huisvesting die past bij de onderwijskundige visie. Een schoolgebouw dat past bij de eisen van het toekomstige onderwijs? Welke vraagstukken dienen op de tafel te komen als de school de ruimte krijgt voor nieuwbouw of verbouw.

Een duurzaam gebouw

‘Ruimte aan leren’ maakt gebruik van een methodiek die scholen helpt om de juiste keuzes te maken. De methodiek zorgt ervoor dat de huisvesting een duurzame ‘jas’ is die past bij de onderwijsvisie. Deze aanpak heb ik als adviseur op veel scholen met succes kunnen toepassen.

Een gebouw dat past

Vernieuwing van het schoolgebouw is een katalysator voor schoolontwikkeling. De start van een nieuwbouw- of verbouwtraject is een uitgelezen moment om stil te staan bij de onderwijsvisie, de toekomstige leeromgeving en de benodigde ruimten.

Een voorbeeld van een globaal ruimte relatieschema

dia3

De methodiek loodst u door het traject van onderwijsvisie tot schoolgebouw. Aan dit traject Рdat uit acht stappen bestaat Рkan het hele team deelnemen. Ook leerlingen en ouders kunnen een plaats krijgen in het traject en meedenken over de school van de toekomst.

 

''Als gebruiker ontwerp je geen gebouw, maar een onderwijskundige visie.... Wat moet je erin kunnen ondernemen'' Hans Peeters, rector Werenfridus Hoorn

Opbrengsten

  • Een toekomstbestendig huisvestingsconcept (huisvestingsnotitie en onderwijskundig programma van eisen).
  • Globaal ruimte relatie schema (‘vlekkenplan’ voor communicatie met derden)
  • Draagvlak en eigenaarschap in het team.
  • Aandachtspunten voor voortgang/plan van aanpak op onderdelen als outsourcing, organisatie (roostering/groeperingsvormen etc.), implementatie, professionalisering en borging.
''Willem is in staat om mensen te prikkelen en in beweging te krijgen. Hij stelt voortdurend de vraag wat keuzes betekenen voor het leren van de leerlingen en de rol van de docenten daarbij.'' Harald Hentenaar, Briant College Arnhem
Interesse of vragen? Neem dan contact op met:

Willem van Dam

Tel: 06-51605315

Email: info@ruimteaanleren.nl