Coaching

Coaching is erop gericht om het beste in de ander naar boven te halen. Hèt uitgangspunt daarbij is de vraag van de gecoachte. Een belangrijk instrument hierbij is de kunst van het vragenstellen.

coaching

Coaching met als doel het beste in de ander naar boven te halen. Mijn overtuiging is dat ieder mens in staat is zichzelf verder te ontwikkelen. Soms is daarbij steun of sturing nodig. Als coach richt ik mij op: de relatie, de taak, het resultaat.

Zonder relatie is het moeilijk om een prestatie tot stand te brengen. Vanuit vertrouwen ontstaat een veilige basis voor deze relatie. “Stel het oordeel uit” is een belangrijk motto”.

Als coach luister ik actief en stel vragen. Dit leidt tot bewustwording van de eigen kwaliteiten en handelen.

Bij Ruimte aan Leren kunt u terecht voor individuele coaching en teamcoaching.

Zelfontwikkeling: Versterken van het vermogen tot zelfontwikkeling

Reflectie: Feedback en reflectie op het eigen handelen.

Bewustwording: Bewustwording van de eigen kwaliteiten én die van anderen.

Kernkwaliteiten: Zelfkennis, iedere persoon heeft een aantal kernkwaliteiten

Vertrouwen en relatie: Bij coachen is een veilige basis nodig. Deze ontstaat door vertrouwen en relatie

 

Lees meer hierover in: Het zijn de kleine dingen die het verschil maken  (interview Buzinezzclub)

Benieuwd of er een match bestaat tussen uw uitdagingen en mijn benadering?

Neem contact op om vrijblijvend te sparren.