Archief quotes

pijl

 “a mind is like a parachute…..it doesn’t work if it is not open”  (Frank Zappa)

eerdere quotes:

“Trust is the highest form of human motivation, it brings out the very best in people” (Stephen Covey)

Education is not the learning of facts but the training of the mind to think (Albert Einstein)”

“Mensen iets laten leren kost geld; mensen niets laten leren kost kapitalen” 

‘Zelfkennis is het begin van alle wijsheid’ (Socrates)

‘It always seems impossible untill its done’ (Nelson Mandela)

‘To get anywhere…..you have to do something’ (Michael Fullan) 

Structuur verander je eenzijdig met macht, veranderen doe je met relaties (Wierdsma)’

‘Creativiteit is iets eigens ontdekken wat er nog niet is’

‘Waar je jezelf het meeste aan ergert kun je juist het meeste van leren’ (Daniel Ofman)

‘Be strong enough to be yourself’ (David Bowie)

‘Je kan beter in beweging zijn dan stil te zitten’ (Eric Scherder)

‘Waar patronen worden doorbroken ontstaat een nieuwe wereld’ (Tuli Kupferberg)

‘Je stimuleert mensen niet door de grond onder hun voeten heet te maken, maar door het vuur in hen zelf aan te wakkeren’ (Bob Nelson)

‘Uit chaos ontstaat leven; uit orde gewoonte’ (Henry Adams)

‘Om dromen te realiseren moet je wakker worden’

‘Elke reis van 100 kilometer begint met een eerste stap’ –  Lao Tzu

Spreken deze publicaties u aan?

Laat uw reactie achter.