“Ruimte aan leren’ is een adviesbureau voor Onderwijsmanagers, leraren, bestuurders en andere betrokkenen als ouders en leerlingen. Met vragen voor advies op het gebied van onderwijs (organisatie, visie ontwikkeling, gedrag), coaching of, inspiratie en motivatie kunt u hier terecht.

Ruimte vormt een belangrijke voorwaarde voor groei en ontwikkeling. Het gaat daarbij om variatie in een leeromgeving waar leerlingen en leraren worden uitgedaagd. Zowel binnen de pedagogisch-didactische context als de fysieke ruimte.
We gaan daarbij op zoek naar een passende invulling die aansluit bij de verschillende leerbehoeften. 

Willem van Dam combineert met ‘Ruimte aan leren’ jarenlange ervaring in het onderwijs als leraar, directeur en adviseur.
Als adviseur of Critical Friend ga ik graag met u in gesprek.

 

Welke vragen spelen er op dit moment?

Uitdagingen binnen het onderwijs

leerlingen2

Hoe kan ik mijn leerlingen motiveren en verantwoordelijk maken voor de les- en leeractiviteiten op school?

leeropbrengsten

Wat kan onze school doen om de (leer)opbrengsten te verbeteren?
Hoe stuur ik op kwaliteit?

veranderen2

Hoe krijg ik mijn docenten mee bij veranderingen? Hoe kan ik ons onderwijs meer persoonlijk maken?
Hoe houd ik mijn personeel competent en fit?

ruimte

Hoe kan ik de ruimtes aanpassen aan de wensen van nu? Hoe kan ik ons onderwijs anders organiseren?

Herkent u deze uitdagingen?

Doe de scan en ontvang een vrijblijvend advies.

Met mijn brede ervaring in onderwijs en als adviseur geef ik met ‘ruimte aan leren’ impulsen

en advies aan onderwijsorganisaties en mensen. Daarbij volg ik het principe dat mensen

meer leren en groeien wanneer er plezier aan kan worden ontleend.

Met onderwijsorganisaties en de mensen die daar werken, verken ik graag op welke manier ik van betekenis kan zijn bij hun uitdagingen.

Diensten en oplossingen

advies-icon-final-do

Bij het adviseren van onderwijsorganisaties ga ik uit van een integrale benadering. Het gaat daarbij om de verbinding tussen de inhoud, het gedrag of handelen, de organisatie en de sturing…

Lees meer

coaching-icon

Coaching is erop gericht om het beste bij de ander naar boven te halen. De kunst van het vragenstellen leidt tot bewustwording als impuls voor een persoonlijk leerproces….

Lees meer

iconen-diensten-fiday

De verschillen tussen mensen vormen het uitgangspunt van mijn benadering. Eigentijds onderwijs krijgt vorm door het onderwijs persoonlijk te maken. Afwisseling en variatie dragen bij tot uitdaging en inspiratie.

Lees meer

Om aanpassingen succesvol te maken is betrokkenheid en vertrouwen van de mensen op de werkvloer nodig.

Hiervoor is het van belang om verbindingen te maken door met elkaar samen te werken en samen op te trekken.

Benieuwd of er een match bestaat tussen uw uitdagingen en mijn benadering? Neem contact op om vrijblijvend te sparren.

Opdrachten uitgevoerd bij

Referenties